Kurzy

kurz je určen všem, kteří v sobě tuší herecký talent či jeho potenciál a chtějí ho dále rozvíjet kurz umožní adeptům objevit nebo rozvinout moderátorské vlohy a schopnosti kurz probíhá formou tvůrčího a kreativního dialogu, kdy se lektor pokusí iniciovat a pomocí vhodných impulsů rozvíjet autorský herecký potenciál adepta individuální kurz přípravy k přijímacímu řízení na školy uměleckého typu
Herecké kurzy pro pokročilé
Cena kurzu: 5.700,- Kč
Termín:

dle zájmu absolventů zákl. kurzu herectví

Kurz slouží k prohloubení a zdokonalení dovedností získaných v základním hereckém kurzu. Důraz je kladen na alternativní metodu a nácvik absolventské inscenace.

Struktura kurzu: 1hodina týdně (60 minut) alternativní metoda, 2 hodiny týdně (120 minut) režijní vedení.

Alternativní metodu a režijní vedení vyučuje lektor Ivo Šorman.

Semestr: 12 lekcí (jedna lekce 3 hodiny) + 13. lekce absolventská prezentace (divadelní inscenace).


© 2008 Neklid s.r.o   |   email: info@neklid.cz   |   tel: 245 103 640   |   fax: 245 103 644